AUZEF Dersler II.SINIF Olasılık-İstatistik Yönetim Bilişim Sistemleri-Management information Systems

11. ÇEKİLİŞLERLE İLGİLİ BAĞIMLILIK VE BAĞIMSIZLIK KAVRAMLARI, OLASILIĞIN KLASİK VE FREKANS TANIMI, KOŞULLU OLASILIK, OLASILIK FONKSİYONU, DAĞILIM FONKSİYONU

11.1. Çekilişlerle İlgili Bağımlılık Ve Bağımsızlık Kavramları Çekilişler iadeli ise denemeler bağımsızdır, iadesiz ise bağımlıdır. Top çekme deneyinde çekilen toplar…