Elektronik

Madde 4

  • 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nden başlayarak Türkiye sosyalist hareketinin tüm siyasal ve örgütsel birikimini ve Türkiye’deki devrimci gelenek ve değerleri sahiplenir. Komünist ve devrimci hareketin yarattığı örgütsel ve siyasal birikim ile Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin mücadele birikiminin taşıyıcısıdır. TİP, bu tarihin eleştirel bir bakış açısıyla sahiplenilmesini ve sosyalist hareketin devrimci bir zeminde yeniden kuruluşunu temsil eder. Türkiye’nin sosyalist birikiminin devrimci bir program ekseninde birliğini savunur.

Comments