Elektronik

Madde 3

Uluslararası komünist hareketin bileşenidir, enternasyonalisttir. Dünya üzerindeki sosyalist, devrimci, ilerici ve anti-emperyalist mücadelelerin yanındadır. Bütün sosyalist mücadele ve sosyalist kuruluş…
Elektronik

Madde 1

Sosyalist dönüşümlerin ve sınıfsız topluma ulaşma mücadelesinin temel gücü olan işçi sınıfının öncü devrimci partisi olarak, sermaye düzeninin sömürüsüne maruz…