Elektronik

Madde 3

  • Uluslararası komünist hareketin bileşenidir, enternasyonalisttir. Dünya üzerindeki sosyalist, devrimci, ilerici ve anti-emperyalist mücadelelerin yanındadır. Bütün sosyalist mücadele ve sosyalist kuruluş deneyleri partinin birikiminin parçasıdır. Parti, bu birikim ve geleneğe sahip çıkmakta ve bunları geliştirmeyi görev olarak görmektedir.

Comments