Elektronik

Temel Fatura Senaryosu

Temel Fatura Senaryosu

Bu senaryonun konusu, faturalama ve faturanın alıcısına ulaştırılmasıdır. Bu senaryo, sadece fatura düzenleme ve gönderme sürecine yönelik olduğu için Temel Fatura Senaryosu olarak adlandırılmıştır. Temel fatura senaryosu; her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile ve her türlü mal veya hizmet satışını kapsamaktadır.

Bu senaryoda faturaya ilişkin itirazlar harici yollarla gerçekleşmektedir. Bu senaryo, e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamaktadır. e-Fatura kendi başına bir belge olup, vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun düzenlenmelidir.

İş Süreci İçin Gereklilikler şunlardır:

  • Satıcı, e-Fatura gönderme, alma ve işleme konusunda yeterli alt yapıya sahip olmalıdır.
  • Alıcı, e-Fatura alabilmeyi sağlayacak alt yapıya sahip olmalıdır.
  • e-Fatura, vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Taraflar ve Rolleri

Satıcı: e-Faturayı gönderen taraftır, alacaklı olarak da adlandırılır.
Alıcı: e-Faturayı alan taraftır, borçlu olarak da adlandırılır.

Temel Fatura Aktivite Diyagramı

Temel fatura senaryosunda alıcı ve satıcı tarafların gönderim durumları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:      

Taraf Aktivite Tanım
Satıcı Fatura düzenleme ve gönderme Satıcı, alıcıya faturayı gönderir.
Alıcı Fatura alma Alıcı, faturayı alır.

       Temel Fatura Aktivite Diyagramı Tanımı

Temel Fatura iş akışı şu şekildedir:

Temel Fatura Senaryosu İş Akış (Zarf Akış Şeması)

Comments