AUZEF II.SINIF Pazarlama İlkeleri Yönetim Bilişim Sistemleri-Management information Systems

PAZARLAMA İLKELERİ Ünite 1 – Pazarlamaya Giriş ve Pazarlama ile ilgili TEMEL KAVRAMLAR

Pazarlama Nedir ?

Pazarlama tüketiciler, müşteriler, aracılar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin oluşturulması, iletişimi, ulaştırılması ve değişimini içeren faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir.

PAZARLAMANIN YAPI UNSURLARI

1.2.1. İhtiyaç

Bir tüketicinin mevcut durumu ile ideal durumu veya arzu ettiği durum arasındaki fark ihtiyacı ifade etmektedir.

Zaten modern pazarlamanın temel amacının, ihtiyaçların yaratılması değil, ihtiyaçların varlığına dair farkındalığın oluşturulması olduğu unutulmamalıdır.

Pazarlamacılar öncelikle tüketicilerin ihtiyaçlarını tanımlar ve daha sonrasında, bu ihtiyaçları tatmin edecek ürünler sunarlar. Bu şekilde işletmenin uzun dönemli kârlılığını sağlamak mümkün olabilir.

1.2.2. İstek

Bir istek, tüketicinin ihtiyacının tatmini için bir ürüne yönelik duyduğu arzudur.

1.2.3. Talep

İstekler satın alma gücü ile desteklendiği takdirde talep oluşmaktadır.

1.2.4. Fayda

Bir pazarlama önerisi, bir ihtiyaç veya isteği tatmin ettiği zaman bir fayda ortaya çıkmaktadır. Fayda, değer oluşturan şeydir

1.2.5. Tüketici

Pazarlamanın en önemli parçası tüketicidir. Bir tüketici, bir mal veya hizmetin temel kullanıcısıdır.

1.2.6. Değer İfade Eden Öneriler (Ürünler)

Pazarlamacılar, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için, tüketiciler için değer ifade eden öneriler sunmaktadır.

1.2.7. Değer ve Memnuniyet

1.2.8. Değişim

Değişim; bir alıcı ve satıcı arasında meydana gelen, her iki taraf için değer ifade eden unsurların transfer edilmesi sürecidir.

Değişimin olabilmesi için :

  1. En az iki taraf olmalıdır.
  2. Tarafların her birinin, diğer taraf için değerli olabilecek bir şeylere sahip olması gereklidir.
  3. Tarafların her birinin iletişim ve sevkiyat/teslim kapasitesi olmalıdır.
  4. Tarafların her biri değişim teklifini kabul veya reddetmekte özgür olmalıdır.
  5. Tarafların her biri diğer tarafın işini görmenin arzu edilen veya istenen bir durum olduğuna inanmalıdır.

1.2.9. Pazar ve Değişim Ortamları

 

Comments