Elektronik

Yolcu Beraber Faturası Senaryosu

Yolcu Beraber Faturası Senaryosu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağına istinaden Yolcu Beraber Faturaları e-Fatura olarak düzenlenebilirler. Yolcu beraber fatura gönderimi ve aracı kurumlar tarafından KDV iadesinin yapılması süreci aşağıda açıklandığı şekildedir:

Fatura Düzenleyen Taraf: Faturayı gönderen kişiyi sadece bu bölüm ilgilendirmektedir. Diğer süreç turist, gümrük ve aracı kurum arasında sağlanacaktır. Faturayı düzenleyen tarafın yapması gerekenler şunlardır:

  • Yolcu Beraber e-Fatura düzenler ve özel entegratöre gönderir. Özel Entegratör aracılığı ile fatura zarfı GİB’e gönderilir, GİB faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-Fatura sürecinden tek farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.
  • Faturaları gerçek zamanlı olarak entegratöre iletir. Böylece alışveriş ve yurtdışı çıkışları aynı gün olan yolcuların sorun yaşaması engellemiş olacaktır.
  • Sistemde bir sorun olması durumunda, kullanılmak üzere yeterli miktarda kâğıt fatura bulundurur. Sorun ortaya çıktığında kâğıt ortamda fatura keser. Kâğıt ortamda kesilen faturalar için daha sonra e-Fatura üzerinden fatura kesilmez.
  • Fatura düzenleyen (mağaza) ile aracı kurumlar arasında çevrimiçi ve gerçek zamanlı entegrasyon bulunmalıdır. Böylece iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmaması sağlanacak ve haksız yere KDV iadesi yapılmasının önüne geçilebilecektir.

Turist: e-Faturanın basılı kopyasını veya kağıt faturayı satıcıdan alır. Gümrüğe gider ve gümrük memuruna faturalarını onaylatmak üzere başvurur.

Gümrük işlemleri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, GİB tarafından hazırlanmış WEB tabanlı bir uygulama ile e-Fatura sistemine bağlanır. Bağlandıkları ekranlar üzerinden tüm TaxFree e-Faturaları sorgular ve onaylar. e- Fatura onaylandığında, TaxFree aracı kurumunun anlaştığı özel entegratöre uygulama yanıtı gönderir. (e-Fatura üzerindeki aracı kurum bilgilerine bakılarak.) Uygulama yanıtının içerisine fatura XML’li attachment olarak eklenir.

Özel Entegratör (LOGOCONNECT): Gelen uygulama yanıtı zarfını açar, uygulama yanıtı içerisinde attachment olarak eklenmiş olan faturayı XML formatında aracı kurumun FTP’sine iletir.

Turist: Aracı kuruma giderek KDV iadesini alır.

Detaylı bilgi için bkz. http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html

Comments