İstatistik Matematik

İstatistiğin Tanımı

Tanım             :           Sayısal değerlerin toplanması, düzene konulması, analizi ve yorumu ile uğraşan bir metottur.

Tanım 2          :           Örnekteki birimlerin tamamının, sayılması, tartılması ya da ölçülmesi sonucunda elde edilen sayılara dayanarak, elde edilen karakteristik değerlere denir.

Konusu           :           İstatistiğin konusu yığın olaylardır.

Yığın Olay      :           Ana vasfı müşterek olan fakat ikinci dereceden nitelikler bakımından bireysel farklılıklar gösteren olaylara denir.

Yığın                 :           Gözlem alanında bulunan birimlerin tümüne denir. Genellikle büyük kitleler halindedir.

Parametre      :           Yığındaki birimlerin tamamının, sayılması, tartılması, ya da ölçülmesi sonucunda sağlanan sayılara dayanarak hesaplanan karakteristik değerlere denir.

Tipik Olaylar  :           Aynı şartlar altında aynı sonucu veren olaylara denir. Bir istatistiksel araştırmada ilgilenilen olayların bütününü oluşturan yani gözlem alanına giren bütün birimlerin oluşturduğu topluluğa kitle (Kütle),toplum, yığın denir. Bir kitle araştırmanın amacına uygun olarak belirlenir.

ÖRNEK            :           Tirebolu ilçesi sınırları içindeki ilkokullar diş sağlığı taramasından geçirilecek ise buradaki kitle Tirebolu’daki tüm ilkokul öğrencilerini oluşturur.

ÖRNEK            :           Öğrencilerin başarı durumları incelendiğin de öğrenci cinsleri, yaşları, gelirleri birer vasıftır. Vasıfların oluşma şekli şık adını alır. Bir vasfın oluşabilmesi için en az iki şıkkın olması gerekir.

Birim Vasıf Şık
İnsan

İnsan

İşletme

Cinsiyet

Yaş

Ölçek Büyüklüğü

Kadın, Erkek

10,20,30

Küçük, Orta, Büyük

 

Comments