İngilizce Yabancı Dil

Tenses 2 – İngilizce de Zamanlar 2

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN  (yapıyorum)

POSITIVE:  (+) Subject + BE (am is are) + Verb-ING

I am watching tv                                               Televizyon izliyorum
I am listening music                                          Müzik dinliyorum
She is crying                                                    O (kız) ağlıyor
They are writing a letter                                    Onlar mektup yazıyor
It is bleeding                                                    Kanıyor
We are reading a book                                     Biz kitap okuyoruz

NEGATIVE:
  (-) Subject + BE NOT (am not isn’t aren’t) + Verb-ING

I am not using computer                                   Ben bilgisayar kullanmıyorum
He is not riding a horse                                     O (erkek) ata binmiyor
She is not drinking vodka                                 O (kız) vodka içmiyor
We aren’t moving                                             Biz taşınmıyoruz
They aren’t stealing                                          Onlar çalmıyor

QUESTION:
  (?) BE (am is are) + Subject + Verb-ING ?

Are you coming?                                              Geliyormusun?
Is she writing a letter?                                       O (kız) mektup yazıyor mu?
Are they going?                                               Onlar gidiyorlar mı?
Am I joking?                                                    Şaka mı yapıyorum?
Is it working?                                                   O (nesne) çalışıyor mu?

NEGATIVE QUESTION:  (-?) BE NOT (isn’t aren’t) + Subject + Verb-ING ?

Isn’t it sinking?                                                 Batmıyor mu?
Aren’t they going?                                            Onlar gitmiyorlar mı?
Isn’t she sleeping?                                           O (kız) uyumuyor mu?

SIMPLE PRESENT TENSE – GENİŞ ZAMAN (yaparım)

POSITIVE (+): I, you, we, they + verb / (he,she,it + verbs)

I smell a flower                                                 Ben bir çiçek koklarım
I sit on my armchair                                          Ben koltuğumda otururum.
She drives a car                                               O araba sürer.
We spend money                                             Biz para harcarız
They watch movie                                            Onlar film izler.

NEGATIVE(-): I, you, we, they + don’t verb (he, she, it + doesn’t Verb)

I don’t break a heart                                          Ben kalp kırmam
She doesn’t listen to music                               O müzik dinlemez
They don’t read a book                                    Onlar kitap okumaz
We don’t understand English                            Biz ingilizce anlamayız
We don’t pay                                                   Ödemiyoruz.

QUESTION(?): Do + I, you, we, they + verb ? (does +  he, she, it + Verb ?

Does she sell flowers?                                     O çiçek satar mı ?
Do you teach French?                                       Sen Fransızca öğrenir misin ?
Do I forgive you?                                             Ben seni affedermiyim ?

 

 

NEGATIVE QUESTION(-?): Don’t + I, you, we, they + verb? (doesn’t + he, she, it + verb ?

Don’t you understand me?                                Beni anlamıyor musun ?
Doesn’t she grow fruits?                                   O meyve yetiştirmiyor mu ?
Don’t they come tonight?                                  Onlar bu gece gelmiyor mu ?

SIMPLE PAST TENSE – Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  (yaptım)

POSITIVE: (+): I, you, he, she, it, we, you, they + verb 2

NEGATIVE (-): I, you, he, she, it, we, you, they + didn’t + verb 1

QUESTION (?): Did + I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1 ?

NEGATIVE QUEST.(-?): Didn’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1?

(SIMPLE) FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN)  (yapacağım, yaparım)

POSITIVE (+): I, you, he, she, it, we, you, they + will + verb

NEGATIVE (-): I, you, he, she, it, we, you, they + will not (won’t) + verb

QUESTION (?):  Will + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NEGATIVE – QUESTION(-?):  Won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NOT: İngiliz ingilizcesinde halen kullanılmakta olan biçimiyle bir de will yerine shall‘de kullanılmaktadır.   

PAST CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)  (yapıyordum)

POSITIVE (+):     I, he, she, it + was + verb-ing  /  we, you, they + were + verb-ing

NEGATIVE (-):  I,he,she,it + was not (wasn’t)verb-ing / You,we,they + were not (weren’t) + verb-ing.

QUESTION(?): Was + I, he, she, it + verb-ing ? / Were we, you, they + verb-ing?

NEGATIVE QUESTION (-?):  Wasn’t + I, he, she, it + verb-ing ? / weren’t + we, you, they + verb-ing?
    

BE GOING TO  – YAKIN (KESİN) GELECEK ZAMAN  (yapacağım)

ÖZNE + BE GOING TO + FİİL (YALIN)  (be: am, is, are)

POSITIVE (+):  I + am going to + verb  /  he, she, it + is going to + verb  /  we, you, they + are going to + verb

NEGATIVE (-):  I+ am not going to + verb  /  he,she,it + isn’t going to + verb / You, we, they + aren’t not going to + verb

QUESTION(?): Am + I + going to + verb  /  Is + he, she, it + going to + verb ? / Are + we, you, they + going to + verb?

NEGATIVE QUESTION (-?): Aren’t + I + going to + verb  /  Isn’t + he, she, it + going to + verb ? / Aren’t + we, you, they + going to + verb?

 

 

“BE GOING TO”  Kalıbının PAST (Geçmiş zamanda) kullanılışı. (yapacaktım)

Önceden yapılmak istenmiş ancak yapılamamış bir eylemianlatmak için kullanılır.

Cümlede “be” fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was ve were ile “going to” kullanılır.

Örnek:

I was going to watch TV yesterday evening.
Dün akşiam TV’de maç izleyecektim.

They were going to buy a new car last week.
Onlar geçen hafta yeni bir araba alacaklardı.

 FUTURE CONTINUOUS TENSE – SÜREGELEN GELECEK ZAMAN  (Yapıyor olacağım)

POSITIVE(+): I, you, he, she, we, you, they + will be + verb-ing

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, we, you, they + won’t be + verb-ing

QUESTION(?): Will + I, you, he, she, we, you, they + be + verb-ing

NEGATIVE QUESTION(-?): Won’t + I, you, he, she, we, you, they + be + verb-ing

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru sözcüğü(what) + will + Özne + be + fiil(-ing)

Will I be reading?
Okuyor olacak mıyım?

FUTURE PERFECT TENSE – GELECEK-ÖNCESİ ZAMAN (Yapmış olacağım)

POSITIVE(+):  I, you, he, she, it, we, you, they + will have + verb-3

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, it, we, you, they + won’t have + verb-3

QUESTION(?): will + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

NEGATIVE QUESTION(-?): won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi:
Soru Sözcüğü + will + özne + have + Fiil-3 (Ne yapmış olacağım?) 

PRESENT PERFECT TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN (yaptım, bulundum)

POSITIVE(+): I, you, we, they + have + verb3  /  he, she, it + has + verb-3

NEGATIVE(-): I, you, we, you, they + haven’t + verb3 / he, she, it + hasn’t + verb-3

QUESTION(?): Have + I, you, you, they + verb3 ? /  Has + he, she, it, we + verb-3?

NEGATIVE QUESTION (-?):  Haven’t + I, you, we, you, they + verb-3 ?  /  Hasn’t + he, she, it + verb-3?

PAST PERFECT TENSE – MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  (yapmıştım)

POSITIVE(+): I, you, we, they + had + verb-3 / he, she, it + had + verb-3

NEGATIVE(-): I, you, we, you, they + hadn’t + verb-3/ he, she, it + hadn’t + verb-3

QUESTION(?): Had + I, you, you, they + verb-3 ? / Had + he, she, it, we + verb-3?

NEGATIVE QUESTION(-?): Hadn’t + I, you, we, you, they + verb-3 ? / Hadn’t + he, she, it + verb-3?

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE    (mekteyim, maktayım)  

POSITIVE(+): I, you, we, they + have been + verb-ing / he, she, it + has been + verb-ing

QUESTION(?): have + I, you, we, they + been + verb-ing? / has + he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they + haven’t been + verb-ing / he, she, it + hasn’t been + verb-ing

 

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE  (mekteydim, maktaydım)

POSITIVE(+): I, you, we, they, he, she, it + had been + verb-ing

QUESTION(?): had + I, you, we, they, he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they, he, she, it + hadn’t been + verb-ing

Comments