Elektronik

Madde 1

  • Sosyalist dönüşümlerin ve sınıfsız topluma ulaşma mücadelesinin temel gücü olan işçi sınıfının öncü devrimci partisi olarak, sermaye düzeninin sömürüsüne maruz kalan, ulusal ve etnik kökenleri ne olursa olsun, bütün emekçilerin partisidir.

Comments